Passion for People & Leadership

Valmennuspalvelut yrityksille

Työhyvinvointi koostuu arjen työn sujuvuudesta ja merkityksellisyydestä, tiimidynamiikasta ja ihmisläheisestä johtamisesta. Nykypäivän johtamisessa korostuvat erilaisten persoonallisuuksien ymmärtäminen ja niiden vahvuuksien hyödyntäminen työyhteisössä sekä tunnetaidot ja tunneäly. 

Tunnetaidot ovat käytännön tunneälyä. Tunnetaidot voidaan jakaa kolmeen osaan; 1)  tunteiden tunnistaminen 2) tunteiden hallinta ja 3) tunteiden ilmaisu ja hyödyntäminen. Tunneäly on sitä kuinka näyttäydyt muille. Oli kysymys päätöksistä, käyttäytymisestä tai suorituksesta, tunteet ovat aina mukana osana kokonaisuutta. Kaikkien tunteet työyhteisössä muodostavat yhdessä tunneilmapiirin. Se on osa organisaation tunnekulttuuria, eli sitä kuinka tunteita näytetään tai tukahdutetaan, kuinka tunteita hallitaan ja kuinka niitä hyödynnetään. Tunnekulttuuri välittyy usein ei sanallisena, kuten kehonkielen ja kasvojen ilmeiden kautta. Tunneilmapiiri vaikuttaa työntekijöiden tyytyväisyyteen, loppuun palamiseen, tiimityöhön, taloudelliseen tulokseen ja poissaoloihin. 

Ihmisten johtamisessa korostuvat vuorovaikutus ja yksilökohtainen henkilöjohtaminen. Kaikkia ei voi johtaa samalla tavalla. Ihmisten tapa ajatella, kommunikoida, toimia, tehdä päätöksiä ja motivoitua eroavat erilaisten persoonallisuustyyppien välillä. Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen onkin siksi laadukkaan johtamisen ja toimivan tiimityön perusedellytys. Sekä johtamisessa että tiimityössä on tärkeää tunnistaa oman tyylin vahvuudet ja heikkoudet, ymmärtää kuinka hyödyntää eri persoonallisuustyylien luontaisia vahvuuksia ja kuinka mukauttaa omaa käyttäytymistä, jotta yhteistyö toisten kanssa olisi tuloksellisempaa. 

Väitän, että ammattitaitoisella, ihmislähtöisellä esihenkilötyöllä ja hyvillä tiimiyhteistyötaidoilla on mahdollista poistaa kokonaan tai ainakin oleellisesti vähentää tapauksia, joissa ajaudutaan työterveyshuollon asiakkaaksi tai pitkille sairaslomille.

Autan esihenkilöitä ja tiimejä saavuttamaan työyhteisön, jossa työhyvinvointi on kaiken tekemisen keskiössä ja siihen panostetaan yhdessä.

Kuinka saada ryhmä ihmisiä toimimaan tiiminä?
Kuinka saada ryhmä ihmisiä toimimaan tiiminä?
Kuinka saada ryhmä ihmisiä toimimaan tiiminä?
Kuinka johtaa tiimiä niin, että sekä tiimi että jokainen yksilö kokee johtamisen omaa hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä tukevaksi?
Kuinka johtaa tiimiä niin, että sekä tiimi että jokainen yksilö kokee johtamisen omaa hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä tukevaksi?
Kuinka johtaa tiimiä niin, että sekä tiimi että jokainen yksilö kokee johtamisen omaa hyvinvointia ja ammatillista kehittymistä tukevaksi?
Kuinka voin esihenkilönä toteuttaa työhyvinvointia tukevaa johtamista?
previous arrow
next arrow

Mietitkö toisinaan tällaisia kysymyksiä?

Tutkimusten mukaan nykypäivän tärkein johtamistaito on ihmisten johtaminen. Samanaikaisesti esihenkilöt kuitenkin usein kokevat, ettei ihmisten johtamiselle jää tarpeeksi aikaa ja vastavalmistuneet kokevat, että koulutuksessa hankitut yleiset johtamis- ja esihenkilövalmiudet eivät vastaa yritysten odottamaa vaatimustasoa.

Vaikuttava valmennus parantaa johtamisen ja yhteistyön tasoa ja saa aikaan muutoksia. Nämä puolestaan parantavat yrityksen tulosta. Valmennuksen suunnittelussa on tärkeää panostaa siihen, mikä on tilanne ennen valmennusta ja mikä sen toivotaan olevan valmennuksen jälkeen. Kun valmennus toteutetaan oikealle ryhmälle, oikealla sisällöllä ja oikeilla menetelmillä, valmennus saa aikaan käyttäytymisen muutoksia. Näin valmennuksesta saadaan vaikuttava ja valmennuksesta hyötyy niin yksilöt kuin yrityskin.

Valmennukset suunnitellaan ja räätälöidään organisaatiossa tai tiimissä tunnistettujen tarpeiden ja haasteiden pohjalta. Valmennuksissa pyritään käsittelemään ilmenneitä haasteita mahdollisimman käytännönläheisesti ja antamaan konkreettisia työkaluja arjen johtamiseen ja tiimityön kehittämiseen. 

Haluan tukea ja auttaa sinua tässä tärkeässä johtamistyössä. Ota yhteyttä, niin keskustellaan, että kuinka voisin auttaa sinua tai tiimiäsi saavuttamaan parhaan mahdollisen johtamiskokemuksen.

Palveluni

ERILAISET PERSOONAT TYÖELÄMÄSSÄ-VALMENNUKSET

Haluaisitko ymmärtää miksi eri ihmiset toimivat, käyttäytyvät, kommunikoivat ja motivoituvat eri tavalla? Haluaisitko oppia miten johtaa erilaisia ihmisiä heille luontaisella tavalla?

TUNNEÄLY-VALMENNUKSET

Tunneälyn on ennustettu olevan TOP 10 työtaidoista tällä vuosikymmenellä. Sitä pidetään tärkeimpänä kykynä, kriittisempänä kuin muut pehmeät taidot ja toiminnallinen huippuosaaminen. Kaikki tarvitsevat psykologista turvallisuutta ja sitä ei voi saavuttaa ilman tunneälyä.

RÄÄTÄLÖIDYT VALMENNUKSET

Luodaan yhdessä tehokas ja käytännönläheinen valmennus täysin yrityksenne tarpeiden mukaisesti.

IN-HOUSE COACHING

Kaipaisitko toisinaan sparrausta arjen johtamishaasteisiin tai esihenkilönä kehittymiseen? Koetko, että tiiminjäsenesi saattaisi tarvita apua työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen tai muunlaista apua työhyvinvoinnin ylläpitämiseen?

KIRSI REITTINEN

Olen kasvanut yrittäjäperheessä ja minulla on yli 20 vuoden kokemus johtamisesta.  Työelämässä olen toiminut esihenkilönä, vetänyt asiantuntijatiimejä sekä kouluttanut esihenkilöitä ja Lean-johtamista, joten ymmärrän millaisten johtamishaasteiden parissa esihenkilöt työskentelevät ja millaista johtamista asiantuntijat odottavat esihenkilöiltään.

Olen työurani aikana päässyt tutustumaan johtamiseen monista eri näkökulmista, nähnyt lähi- ja etäjohtamisen mahdollisuudet ja haasteet sekä kerännyt omakohtaista kokemusta niin huonoista kuin hyvistäkin johtamiskäytännöistä. Minulla on lukuisia käytännön onnistumistarinoita oman tiimin johtamisesta, joita olen päässyt esittelemään laajemminkin eri osastoille ja yrityksille.

Käytännön työkokemuksen lisäksi minulla on monipuolinen, laaja ja ajan tasainen johtamis- ja valmentajakoulutus. Laajan koulutus- ja kokemustaustani johdosta pystyn antamaan  käytännön työkaluja juuri sinun ja tiimisi tarpeisiin.

Ihmiset ja johtaminen ovat aina kiinnostaneet minua. Erityisesti olen kiinnostunut asiantuntijoiden työhyvinvointia tukevasta johtamisesta ja tiimityön kehittämisestä. Luottamusta rakentava johtaminen on yksi nykypäivän esihenkilön tärkeistä osaamisalueista. Asian tärkeyden johdosta aihe valikoitui pro graduni aiheeksi vuonna 2019.  Nykypäivän johtamisessa ja kehittämisessä tarvitaan tunneälyä, erilaisten persoonallisuuksien ymmärtämistä, ihmisten arvostamista, luottamusta, psykologista turvallisuutta ja valmentavaa johtamista.

Valmennuksissani asioita käsitellään aina käytännönläheisesti ja saat käyttöösi työkaluja, joilla pystyt viemään valmennuksen opit helposti osaksi jokapäiväistä johtamista ja tiimin tekemistä. Valmennuksen jälkeenkään et jää yksin, vaan sinulla on mahdollisuus hankkia itsellesi henkilökohtainen sparrauspalvelu, jonka avulla saat minulta aina tarvittaessa tukea arjen johtamishaasteisiin.

Omassa työssäni minua innostaa ja motivoi se, että saan omalla asiantuntijuudellani, osaamisellani ja kokemuksellani auttaa ja tukea esihenkilöitä ja tiimejä menestymään ja voimaan hyvin. Ota yhteyttä, niin viedään työhyvinvointia tukeva johtaminen yhdessä aidosti osaksi arjen johtamista myös sinun tiimissäsi.

Kauppatieteiden maisteri,

Tietojohtaminen ja johtajuus

Asiantuntijuus: Asiantuntijatiimien johtaminen, luottamuksen rakentaminen asiantuntijaorganisaatiossa, etäjohtaminen, työhyvinvointia tukeva esihenkilötyö, valmentava ja valtuuttava johtaminen, psykologista turvallisuutta edistävä johtaminen.

Sertifioitu Lean- ja projektijohtaja

 

Asiantuntijuus: Työn sujuvuutta edistävä johtaminen, työn virtauden edistäminen, turhan työn tunnistaminen ja eliminointi, prosessilähtöinen kehittäminen, Lean-kulttuurin rakentaminen, jatkuvan parantamisen käyttöönotto ja kehittäminen tiimissä.

Sertifioitu LCAF Sertifioitu Coach®

 

Asiantuntijuus: Syvällinen tietotaito kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, johon vaikuttavat sekä työ- että henkilökohtainen elämä. Mielen- ja tunne-elämän johtaminen, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot, ajan- ja stressinhallinta, työhyvinvointivalmennukset.

Sertifioitu Tunneäly®-valmentaja

Asiantuntijuus: Johtaminen tunneälyllä, tunneäly käytännössä, psykologinen turvallisuus tunneälyn avulla, hyvinvointia tunneälyllä, esihenkilön valmentavat keskustelut

Tunneälyarvioinnit:

  • Tunneilmapiirikartoitukset
  • Sitoutumiskyselyt
  • Tunneäly työelämässä-arvioinnit
  • Tunneäly johtamisessa-arvioinnit
  • Tunneäly henkilövalinnoissa-arvioinnit

Sertifioitu Extended DISC®-valmentaja

Asiantuntijuus: Ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ja vahvuuksien hyödyntäminen johtamisessa, tiimi- ja yhteistyön tehostaminen, sujuva ja riidaton vuorovaikutus, tehokas rekrytointi

Extended DISC -raportit:

  • Henkilökohtaiset profiili-raportit
  • Ryhmäkulttuuriraportit
  • Johtamisraportit
 
5/5
“Kiitos Kirsin, haasteet tulee ratkaistua.”
5/5
“On ollut suuri ilo työskennellä Kirsin kaltaisen henkilön kanssa, joka ymmärtää asiat nopeasti, on upea johtaja ja jolla on intohimo kehittämiseen.”
5/5
“Ei pelkästään se, että Kirsi on ammattilainen ihmisten johtamisessa ja Lean-kulttuurin rakentamisessa, hän on myös hauska ja mukava ihminen, jonka kanssa on kiva tehdä yhteistyötä!”

Viimeisimmät artikkelit

Oletko valmis muutokseen?

Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan, että miten voisin auttaa sinua tai tiimiäsi. Käydään yhdessä läpi nykyhetken tilanne ja räätälöidään juuri sinulle tai tiimillesi sopiva ratkaisu. Alkukartoitus on sinulle täysin ilmainen eikä sido sinua mihinkään.

“Let’s do it a Smart Way, not the hard way.”