Kategoria: Johtaminen

LEAN-johtaminen työhyvinvoinnin edistäjänä

LEAN-johtaminen työhyvinvoinnin edistäjänä LEAN mielletään usein tuotannon prosessien kehittämismenetelmäksi, mutta itse asiassa se on yksi työhyvinvointijohtamisen tehokkaimmista keinoista. Työhyvinvointi muodostuu arjen työn sujuvuudesta, merkityksellisen työn tekemisestä, mahdollisuudesta vaikuttaa oman työn kehittämiseen sekä hyvästä tiimihengestä ja johtamisesta. On todettu, että LEAN-johtamisesta 80% on ihmisten johtamista ja kulttuurin luomista ja 20% työkalujen käyttöä. LEAN-johtamisen perusarvoina ovat ihmisten […]

Luottamusta rakentavat johtamiskäytännöt

ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA ESIHENKILÖLTÄ VAADITAAN LUOTTAMUSTA RAKENTAVAA JOHTAJUUTTA Oppimisen ja kokemuksen kautta saatu tieto on yksilön henkilökohtaista omaisuutta ja sen jakaminen perustuu vapaa-ehtoisuuteen. Tästä syystä asiantuntija-organisaatioissa ihmisillä oleva tieto ei ole organisaation omistama voimavara, vaan sen saaminen yrityksen käyttöön riippuu asiantuntijoiden halusta jakaa tietoaan ja osaamistaan organisaation hyväksi. Ihmisten halu jakaa heillä olevaa tietoa taas edellyttää luottamusta, […]