Kategoria: Lean

LEAN-johtaminen työhyvinvoinnin edistäjänä

LEAN-johtaminen työhyvinvoinnin edistäjänä LEAN mielletään usein tuotannon prosessien kehittämismenetelmäksi, mutta itse asiassa se on yksi työhyvinvointijohtamisen tehokkaimmista keinoista. Työhyvinvointi muodostuu arjen työn sujuvuudesta, merkityksellisen työn tekemisestä, mahdollisuudesta vaikuttaa oman työn kehittämiseen sekä hyvästä tiimihengestä ja johtamisesta. On todettu, että LEAN-johtamisesta 80% on ihmisten johtamista ja kulttuurin luomista ja 20% työkalujen käyttöä. LEAN-johtamisen perusarvoina ovat ihmisten […]