3.10.2022

In-house coaching

Tuntuuko sinusta toisinaan siltä, että olet kadottanut työn imun, et tiedä kuinka edetä jonkin projektin suhteen, tunnet itsesi stressaantuneeksi tai jatkuva kiire syö kaiken energiasi? Tai onko henkilökohtaisessa elämässäsi jotain, joka vaikuttaa negatiivisesti työssä jaksamiseen? Pyöriikö mielessäsi asioita, joita et välttämättä halua kertoa työkavereille tai esimiehellesi saatika lähteä hakemaan apua työterveydestä, mutta jotka vaikuttavat työhyvinvointiisi? Mitäpä jos työpaikallasi olisi henkilö, jonka luokse voisit mennä matalalla kynnyksellä keskustelemaan mieltä vaivaavista asioista, hakemaan sparrausapua tai muuten vain vaihtamaan kuulumisia?

Työhyvinvointi syntyy arjessa

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi vaikuttaa työssä jaksamiseen. Tästä syystä jokaista meistä tulisi käsitellä kokonaisuutena, jossa yhdistyy sekä työhyvinvointi että vapaa-ajan hyvinvointi. Työelämässä hyvinvointiin vaikuttavat mm. työyhteisö, työprosessit, johtaminen, työn sopiva haasteellisuus, vaikutusmahdollisuudet, työn merkityksellisyys ja
arvostus, kun taas vapaa-ajalla hyvinvointiin vaikuttavat mm. toimiva pari- ja perhesuhde, riittävä palautuminen, mieleiset harrastukset ja yleinen elämänmyönteisyys.

Uupuminen on tietotyöläisen hiljainen vihollinen

Tietotyö vaatii paljon ajattelua, keskittymistä, itseohjautuvuutta, suunnittelua ja jatkuvaa itsensä kehittämistä. Työn tekeminen on hektistä ja kuormittavaa, yritykset vaativat yhä nopeampia tuloksia, tavoitteet voivat olla epäselviä tai jopa epärealistisia ja yhä useammin tavoitteiden saavuttaminen ei ole kiinni pelkästään itsestäsi. Tuntuu, että aika ei riitä työn laadukkaaseen tekemiseen ja tämän lisäksi aikaa pitäisi löytyä vielä lapsille, perheelle, omille harrastuksille. Jatkuva kiire ja halu tehdä kaikkensa menestymisen eteen ei anna aikaa oman todellisen tilanteen tunnistamiselle ja arvioimiselle. Kun elimistö käy liian kauan ylikierroksilla, uupuminen tulee hiljakseen.

In-house coach on investointi työhyvinvointiin

In-house coach on henkilö, joka keskittyy 100 %:sesti yrityksen työntekijöihin auttaen heitä voimaan paremmin. Kun esimiehen ajasta iso osa kuluu erilaisiin tiimiläisten päivittäisiin työtehtäviin liittyviin asioihin, in-house coach keskittyy tukemaan työyhteisöä tukien yksilöiden henkisiä voimavaroja keskellä työyhteisön arkea. In-house coachin luokse on mahdollisuus mennä keskustelemaan kesken työpäivän, kun mieltä vaivaa jokin työhön tai henkilökohtaiseen elämään
liittyvä asia. Se voi liittyä vaikkapa stressiin, ajankäytön haasteisiin, ylisuorittamiseen, työssä jaksamiseen, kadonneeseen työmotivaatioon, ihmissuhteisiin tai tavoitteen saavuttamisen haasteisiin.

In-house coach auttaa yksilöä/tiimiä selkeyttämään omaa ajattelua, kehittämään itsensä johtamisen taitoja ja tunnistamaan omia voimavaroja, joilla erilaisia tavoitteita on mahdollista saavuttaa. Lisäksi hän rohkaisee yksilöitä etsimään ja tunnistamaan uusia mahdollisuuksia ja näkökulmia erilaisiin työn ja arjen haasteisiin.

In-house coachista hyötyy niin yritys kuin työntekijäkin

Kun työntekijät voivat hyvin, työn tuottavuus ja laatu kasvaa sekä tulos ja asiakastyytyväisyys paranee. Hyvinvoivassa työyhteisössä ihmiset ovat iloisia, innostuneita, seesteisiä ja kykeneviä säilyttämään toimintakykynsä myös haasteellisissa tilanteissa. Sairauspoissaolot vähenevät ja työntekijöiden vaihtuvuus pienenee työntekijöiden sitoutuessa yritykseen.

Hyvinvoiva työntekijä kokee työn imua, ei tunne itseään stressaantuneeksi tai ylikuormitetuksi, kykenee keskittymään työhönsä täysipainoisesti ilman mieltä painavia ja työtehoa laskevia murheita ja aikasyöppöjä.

Pitäisikö yritysten nähdä in-house coach uutena, tulevaisuuden työsuhde-etuna, jolla yrityksen olisi mahdollista erottautua vastuullisena ja työntekijöistään välittävänä työnantajana? Voisiko henkilökohtainen in-house coach toimia yrityksen kilpailuetuna houkutella parhaita osaajia osaksi työyhteisöä?