PALVELUT

PALVELUT

ERILAISET PERSOONAT TYÖELÄMÄSSÄ-VALMENNUKSET

Jokaisen esihenkilön ja tiiminjäsenen perustaitoihin kuuluu erilaisten persoonallisuustyylien tunnistaminen ja ymmärrys kuinka olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa.

Erilaiset persoonat työelämässä -valmennukset antavat yrityksellenne loistavan pohjan hyvälle johtajuudelle ja tehokkaalle tiimityölle.

IN-HOUSE COACHING

Kaipaisitko toisinaan sparrausta arjen johtamishaasteisiin tai esihenkilönä kehittymiseen? Koetko, että tiiminjäsenesi saattaisi tarvita apua työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen tai muunlaista apua työhyvinvoinnin ylläpitämiseen? In-house Coaching-palvelu tarjoaa yksilövalmennusta tukemaan niin tiiminjäsenen kuin esihenkilönkin kokonaisvaltaista hyvinvointia ja omaa kehittymistä.

TUNNEÄLY-VALMENNUKSET

Tunnetaidoilla on todettu olevan vaikutusta muun muassa johtamisen tehokkuuteen, poissaoloihin, työtyytyväisyyteen ja tiimityön tehokkuuteen.

Tutkimukset osoittavat myös selvästi, että korkeaan tunneälykkyyden tasoon liittyy 

  • Parempi kokonaisvaltainen hyvinvointi
  • Työsuhteiden parempi toimivuus
  • Muiden auttaminen selviytymään korkeista vaatimuksista ja stressistä
  • Parempi sitoutuminen ja ylimääräinen ponnistelu
  • Lisääntynyt luovuus ja innovointi

Tunneälyn kysynnän on arvioitu kuusinkertaistuvan seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Tunneälyvalmennukset antavat koko yrityksen johdolle ja henkilöstölle mahdollisuuden kehittää tunnetaitoja ja edistää näin  työhyvinvointia koko organisaatiossa.

Tunneilmapiirimittauksilla on mahdollista seurata tunneälykkyyden kehittymistä tiimi-, organisaatio- tai yritystasolla.

RÄÄTÄLÖIDYT VALMENNUSPALVELUT YRITYKSILLE

Räätälöidyt valmennuspalvelut mahdollistavat yritykselle täysin omiin tarpeisiin suunnitellut valmennukset.

Palveluun kuuluu aina ilmainen alkukartoitus.

Haluatko kysyä jotain?

Mikäli et ole varma siitä, millaista palvelua tarvitsisit, juttelen mielelläni kanssasi ja tarjoan juuri sinulle sopivimman ratkaisun.