Erilaiset persoonat työelämässä
-valmennukset

ExtDISCLogo

Parasta mahdollista johtajuutta & tiimityötä

Valmennuksissa hyödynnämme Extended DISC-mallia. Sen avulla perehdymme omaan luontaiseen käyttäytymistyyliimme ja opettelemme ymmärtämään ja johtamaan erilaisia ihmisiä.  

Extended DISC -analyysin avulla voidaan havainnollistaa esimerkiksi:

Miten erilaiset ihmiset luontaisesti kommunikoivat

Minkälaiset asiat lisäävät ja heikentävät heidän motivaatiotaan

Minkälaiset asiat ja tilanteet aiheuttavat painetilanteita ja miten se usein näkyy

Miksi joidenkin asioiden tekemiseen kuluu enemmän energiaa kuin toisten asioiden tekemiseen

Valmennuksissa opimme tuntemaan, ymmärtämään ja hyväksymään toistemme käyttäytymismalleja ja vuorovaikutustapoja paremmin. 

Valmennuksessa käymme käytännönläheisesti ja konkreettisin esimerkein läpi erilaisia persoonallisuustyyppejä. Tässä valmennuksessa esihenkilö/tiimi saa heti käyttöönsä käytännön työkaluja johtajuuden/tiimityön parantamiseen arjen työn ohessa.

SUOSITTELEN TÄTÄ VALMENNUSTA KAIKILLE ESIHENKILÖILLE JA TIIMEILLE. 

Extended DISC -valmennusten hinnat alkaen 870 eur + alv /hlö

Ryhmävalmennukset hinnoitellaan räätälöidysti

Valmennukset ovat räätälöitävissä juuri sinun tai tiimisi tarpeiden mukaisesti.

Ryhmävalmennusten hinta määräytyy yhteisen  tarvekartoituksen pohjalta.

Hintoihin lisätään mahdolliset matka- ja majoituskulut.

Tunnista tiimisi persoonallisuustyypit - Paranna tiimityötä

Valmennuksessa tiiminjäsenet oppivat tunnistamaan oman luontaisen käyttäytymistyylinsä ja tuntemaan, ymmärtämään ja hyväksymään toisia paremmin. Valmennuksen jälkeen tiiminjäsenet tunnistavat toisensa vahvuudet ja tietävät, kuinka mukauttaa omaa vuorovaikutustapaansa kommunikoidessa erilaisten DISC-tyyppien kanssa. Osana valmennusta rakennamme tiimille yhteiset pelisäännöt ja sovimme miten ne otetaan käyttöön.

KENELLE: Tiiminjäsenille

PALVELUN SISÄLTÖ:

  • Extended DISC – henkilöarviointi
  • Extended DISC teoriaa
  • Yksilöraporttien purku tiimissä + ryhmätöitä
  • Tiimin ryhmäraportti (vahvuudet/kehittymisalueet) + ryhmätöitä
  • Workshop (keinoja kehittyä tiiminä)

Erilaisten ihmisten johtaminen - Paranna johtamista

Tässä valmennuksessa opit tunnistamaan ja hyödyntämään ihmisten erilaisuutta ja ohjaamaan ihmiset toimimaan vahvuuksiensa kautta.  Esihenkilön on tärkeää tunnistaa erilaiset persoonallisuustyypit, sillä kaikkia ei voi johtaa samalla kaavalla. Ihmisten logiikka, kommunikointitapa, tapa jolla tehokkaimmin oman tyylinsä mukaan tarttuu tehtäviin, motivoituminen, sitoutuminen ja päättäminen ovat erilaisia erilaisilla ihmisillä. Valmennuksessa saat selkeyttä ja taitoa omaan johtamistyyliisi sekä työkaluja erilaisten ihmisten johtamiseen.

KENELLE: Esihenkilöille

PALVELUN SISÄLTÖ:

  • Extended DISC – henkilöarviointi (minä esihenkilönä)
  • Extended DISC teoriaa
  • Yksilöraporttien purku
  • Oman johtajuuden kehittäminen