In-House Coaching

Sparrausta arjen johtamis- ja työhaasteisiin

Koetko pohtivasi yksin arjen johtamishaasteita?

Haasteita työssä tai henkilökohtaisessa elämässä?

Kaipaatko työkaluja ajanhallintaan ja priorisointiin?

Jos vastasit myöntävästi johonkin näistä kysymyksistä tai mielessäsi on jokin muu askarruttava asia, in-house coaching saattaa olla hyvä vaihtoehto sinulle.

Valitse tilanteeseesi sopiva palvelu alta, tai ota yhteyttä niin räätälöidään juuri yrityksesi tarpeisiin sopiva kokonaisuus.

”Coachingin perusperiaatteisiin ja työtapoihin kuuluu tavoitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys. Toiminnan ytimessä on luottamus siihen, että asiakas pystyy löytämään itselleen sopivia ratkaisuja ja toimintavaihtoehtoja asettamiensa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Coach ohjaa keskustelua ja auttaa asiakasta laajentamaan näkökulmiaan, tunnistamaan jo olemassa olevia voimavarojaan ja ottamaan näitä käyttöönsä sekä löytämään uusia keinoja tavoitteidensa saavuttamiseen.”

BUSINESS COACHING

KENELLE: Esihenkilöille

PALVELUN SISÄLTÖ: Henkilökohtaista sparrausta ja tukea erilaisiin arjen johtamistilanteisiin. Toteutustapa etänä tai kasvotusten.

PALVELUN HYÖTY: Esihenkilön ei tarvitse yksin puurtaa johtamisen haasteiden parissa. Coach haastaa esihenkilöä, mahdollistaen esihenkilön kasvun yhä paremmaksi johtajaksi. Esihenkilö saa uusia näkökulmia johtamiseen ja pystyy kehittämään omaan johtamistaitoaan.

LIFE COACHING

KENELLE: Tiiminjäsenille

PALVELUN SISÄLTÖ: Henkilökohtaista sparrausta erilaisiin tilanteisiin, jotka vaikuttavat henkilön työhyvinvointiin. In-house Coach tiiminjäsenten käytössä joko toimistolla tai Teams-etäyhteydellä. Tapaamisissa voidaan toteuttaa mentorointia tai coachausta arpeen mukaan. Keskustelun aiheet voivat liittyä työelämään tai vapaa-aikaan.

PALVELUN HYÖTY: Tiiminjäsenille mahdollistetaan tuki itsensä kehittämiseen ja työhyvinvoinnin ylläpitoon. Coachin kanssa on mahdollista keskustella mieltä vaivaavista asioista, jotka vaikuttavat yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Coach mahdollistaa asioista keskustelun, mikäli henkilön on vaikea keskustella niistä oman esihenkilön tai terveydenhuollon edustajan kanssa. Yksilö saa tukea haasteiden ratkaisemiseen tai tavoitteiden saavuttamiseen. Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen tärkein pääoma.