Tunneäly-valmennukset

Tunnetaidot kuuluvat modernin johtajan työkalupakkiin

 

Tunneäly-valmennusten hinnat alkaen 950 eur + alv /hlö

Ryhmävalmennukset hinnoitellaan räätälöidysti

LÄHIJOHTAJA VALMENTAJANA-VALMENNUS

Valmennusohjelma on suunniteltu auttamaan esihenkilöitä kehittämään ajattelutapaa, joka tukee heitä käymään rakentavia valmennuskeskusteluja, varustamaan esihenkilöt työkaluilla, jotka parantavat valmennusvuorovaikutusta ja kehittää olennaisia taitoja tunneälykkääseen ja rakentavaan valmentamiseen.

KENELLE: Esihenkilöille

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ: Tunneäly johtamisessa-arviointi ja raportti. Neljä valmennusmoduulia. Digitaalinen työkirja. Kehitysvinkkien työkirja.

 1. Valmennuskeskustelun kehys. Katsotaan mistä hyvä valmennuskeskustelu syntyy ja miten toimiva vuoropuhelu saadaan aikaan.
 2. Tunneälyn merkityksen ymmärrys. Tutustutaan valmennuskokemuksen neurotieteeseen, tunneälykkäisiin valmennustaitoihin ja tunneälykkään valmentajan ajattelutapaan.
 3. Tehokas valmennuskeskustelu. Katsotaan luottamuksen roolia valmennuksessa, oivalluksen luomista ja tehokasta viestintää oivaltavaan valmennukseen.
 4. Erilaiset persoonat käytännössä. Opiskellaan mitä tietoisuus itsestä ja muista valmennuksessa merkitsee ja miten käyttäytymistyylit otetaan huomioon.

VALMENNUKSEN KULKU:

 1. Johdanto (online 30 min.)
 2. Henkilöarviointi – Tunneäly johtamisessa arviointi
 3. Valmennus (4 x 2 h tai 1 lähivalmennuspäivä)
 4. Henkilökohtainen palautekeskustelu (Online 1 h, optio tilataan erikseen)

TUNNEÄLYÄ KÄYTÄNNÖSSÄ-VALMENNUS

Tunneäly käytännössä on valmentajan vetämä oppimisohjelma, joka auttaa kehittämään olennaisia tunnetaitoja 2020-luvulla ja siitä eteenpäin. Ohjelma on suunniteltu auttamaan sinua parantamaan tunneälykästä käyttäytymistäsi ja parantamaan samalla yhteydenpitoa, kommunikointia ja yhteistyötä muiden kanssa.

KENELLE: Esihenkilöille / tiimeille

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ: Tunneäly työelämässä-arviointi ja raportti. Kuusi valmennusmoduulia. Digitaalinen työkirja. Kehitysvinkkien työkirja.

 1. Itsetietoisuus. Tutustutaan tunteiden sosiaaliseen neurotieteeseen sekä tunteiden ja käyttäytymisen, suorituskyvyn ja päätöksenteon väliseen yhteyteen.
 2. Tietoisuus muista. Parannetaan ymmärrystä muista ja siitä, kuinka sovittaa toimintatyyliä ja vuorovaikutusta toimimaan paremmin yhteen eri persoonallisuustyyppien kanssa.
 3. Aitous. Katsotaan kuinka ilmaista ajatuksesi, tunteesi ja näkökulmasi avoimesti ja hienovaraisesti.
 4. Tunneperäinen päättely. Katsotaan mitä tunneperäinen päättely on, miksi se on tärkeää ja miten sitä voidaan saada.
 5. Itsensä johtaminen. Katsotaan kuinka  voimme ylläpitää ja kehittää henkilökohtaista resilienssiä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.
 6. Positiivinen vaikutus. Tutustutaan asioihin, joita voi tehdä parantaakseen päivittäisen sosiaalisen kanssakäymisen laatua.

VALMENNUKSEN KULKU:

 1. Johdanto (Online 1 h)
 2. Henkilöarviointi – Tunneäly työelämässä arviointi
 3. Valmennus (6 x 1,5 h tai 2 lähivalmennuspäivää)
 4. Henkilökohtainen palautekeskustelu (Online 1 h)

JOHDA TUNNEÄLYLLÄ-VALMENNUS

Tunneälyyn ja sosiaaliseen neurotieteeseen perustuva Johda Tunneälyllä on interaktiivinen johtamisen valmennusohjelma, jossa kehitetään tärkeitä johtamistaitoja 2020-luvulta pitkälle tulevaisuuteen. Kuuden vuorovaikutteisen ja vaikuttavan istunnon aikana osallistujat oppivat parantamaan tapaa, joilla he kommunikoivat ja vaikuttavat muihin, mikä puolestaan parantaa johtamiskykyä, henkilökohtaisia suhteita ja hyvinvointia. Genos Tunneäly keskittyy taitoihin, jotka auttavat toimimaan älykkäästi tunteilla, parantaen päätöksiämme, käyttäytymistämme ja suorituskykyämme.

KENELLE: Esihenkilöille

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ: Tunneäly johtamisessa-arviointi ja raportti. Kuusi valmennusmodulia. Digitaalinen työkirja. Kehitysvinkkien työkirja.

 1. Tunneälykäs johtaminen.Tutustuminen tunneälykkään johtamisen malliin ja tunteiden sosiaaliseen neurotieteeseen sekä tunteiden ja käyttäytymisen, suorituskyvyn ja päätöksenteon väliseen yhteyteen.
 2. Tietoinen johtaja. Opitaan miten voi parantaa itsetietoisuutta ja tietoisuutta muista ollakseen tarkoituksellisempi vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
 3. Aito johtaja. Katsotaan kuinka hoitaa vaikeita keskusteluita avoimesti ja hienostuneesti sekä miten ilmaista tunteita johtamisessa.
 4. Laajakatseinen johtaja. Tutustutaan päätöksentekoon, joka sisältää tunneperäistä ja moraalista päättelyä.
 5. Resilientti johtaja. Kehitetään henkilökohtaista resilienssiä ja henkisesti terveellinen ja psykologisesti turvallinen työympäristö muille.
 6. Valtuuttava johtaja. Opitaan inspiroimaan muiden suoritusta suostuttelun, valmentamisen ja vaikuttamisen avulla.

VALMENNUKSEN KULKU: 

 1. Johdanto (Online 1 h)
 2. Henkilöarviointi – Tunneäly johtamisessa arviointi
 3. Valmennus (Online 6 x 2 h tai 2 lähivalmennuspäivää)
 4. Henkilökohtainen palautekeskustelu (Online 1 h)