Tietosuojaseloste 20.12.2022

 

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Kirsi reittinen / SmartWay Valmennus

kirsi@smartwayvalmennus.fi

 

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Kirsi reittinen

kirsi@smartwayvalmennus.fi

 

Henkilörekisterin nimi

SmartWay Valmennuksen asiakasrekisteri

 

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteri muodostuu asiakkaan antaessa tiedot muilla esimerkiksi sopimusta tai laskutusta varten.

Kaiken tiedon annat tietoisesti esimerkiksi sähköpostitse tai muulla tavoin.

 

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

  • Asiakassuhteen hoitamiseen
  • Laskutukseen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytän henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten (esimerkiksi laskutus, kirjanpito tai asiakassuhteen ylläpito) toteuttamiseksi.

 

Evästeet

Smartwayvalmennus.fi -sivusto käyttää vain toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, eikä sivusto välttämättä toimi kunnolla ilman niitä. Tästä syystä näitä evästeitä ei saa pois päältä (välttämättömät evästeet). Nämä evästeet eivät kuitenkaan kerää henkilökohtaisia tietojasi.

 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

 

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus
  • Oikaisuoikeus
  • Oikeus peruuttaa suostumus
  • Poisto-oikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).